วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

CAI วรรณคดีไทย

มาช่วยกันทายป้ญหาเรื่องวรรณคดีไทย ด้วย CAI กันเถอะ
คลิกซิค่ะ
http://file2.uploadfile.biz/i/MWEMMEIMINEZIDhttp://file2.uploadfile.biz/i/MWEMMEIMINEZID

e-book วรรณคดีไทย


เพิ่มความรูัเกี่ยวกับวรรณคดีไทย จาก e-book เชิญที่นี่ค่ะ
http://file2.uploadfile.biz/i/MWEMMEIMINEWWN
http://file2.uploadfile.biz/i/MWEMMEIMINEWWN

point วรรณคดีไทย


มาแว้ว!!!  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวรรณคดีไทย ศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Power Point
คลิ๊กที่นี่
http://file2.uploadfile.biz/i/MWEMMEIMIHWVDHhttp://file2.uploadfile.biz/i/MWEMMEIMIHWVDH